01. Hak Wo Byul Gok
02. Yeon Jung
03. Pom Saeng Pom Sa
04. Hwak In
05. Bae Shin Gam
06. Gi Uk Hae Jool Lae
07. Walking In The Rain
08. Dream Comes True
09. Sarang Shin Go Shik
10. Da Gat Chi Hae Yo
11. Yeon Jung (Remix)
12. Pom Saeng Pom Sa (Remix)